Vad vi kan

Trots att snickrandet förändrats är hantverket fortfarande viktigast. Liksom omsorgen om de små, små detaljerna.
- Givetvis har vi eget måleri.
- Vi skruvar sällan samman något; lim och pluggar gör att du slipper se skruvskallar.
- Datorstyrda CNC-maskiner en helt otrolig precision!
- Vår maskinpark gör jobbet mer rationellt. Och det tjänar du på!
- Men det räcker inte; man måste kunna grunderna också!
- Givetvis kontrollerar vi att alla ritningar stämmer, på plats.

Med kunskap och rätta verktyg, kan vi göra vad du vill!